نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندTop 10 Natural Disaster
چهارشنبه 22 شهريور 1385  ساعت: 06:48
Top 10 Natural Disaster
Number of people killed
Disaster Date Killed
Earthquake 1-Jun-1990 40,000
Earthquake 26-Dec-2003 26,796
Earthquake 16-Sep-1978 25,000
Earthquake Sep-1962 12,000
Earthquake 31-Aug-1968 10,000
Earthquake 10-Apr-1972 5,057
Earthquake 23-Jan-1909 5,000
Earthquake 1-May-1929 3,300
Earthquake 13-Dec-1957 3,000
Earthquake 6-May-1930 2,500
Number of people affected
Disaster Date Affected
Drought 2000 37,000,000
Drought Jul-2001 25,000,000
Flood 10-Aug-2001 1,200,200
Flood Jul-1980 950,000
Earthquake 1-Jun-1990 710,000
Drought 1964 625,000
Flood 8-Feb-1993 484,728
Earthquake 7-Apr-1977 400,000
Earthquake 26-Dec-2003 305,600
Flood 12-Aug-2002 200,000
Source : OFDA/CRED International Disaster Database / Sep-2-2004 - Data version: v07.04
دفعات بازديد: 4807
تعداد بازديدكنندگان: 4590