نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانند 
 
 
 
بارم بندي كتاب جغرافياي 3 -پايه دوازدهم

بارم بندي پيشنهادي گروه جغرافياي دفتر تاليف براي آزمون كتبي درس جغرافياي 3 (كاربردي ) پاية دوازدهم رشتةادبيات و علوم انساني  

سال تحصيلي 98-1397

بارم بندي دوازدهم

 بارم بندي پيشنهادي گروه جغرافياي دفتر تاليف براي آزمون كتبي درس جغرافياي 3 (كاربردي ) پاية دوازدهم رشتةادبيات و علوم انساني  

سال تحصيلي 98-1397


  1. در آزمون كتبي نوبت اول كتاب جغرافياي (3)20 نمره ، سؤال طراحي شود.
  2.  آزمون نوبت دوم (خردادماه ) كتاب جغرافياي (3) 20 نمره  دارد كه به بخش اول كتاب (دروس 1 الي 3) 5نمره و به بخش دوم كتاب (دروس 4الي 6 ) 15 نمره تعلق مي‌گيرد.
  3. در آزمون كتبي شهريور ماه  كتاب جغرافياي (3) نيز 20 نمره ، سؤال طراحي شود.
  دانلود بارم بندي جغرافيا 3 دوازدهم
دفعات بازديد: 336
تعداد بازديدكنندگان: 287