نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندانرژی زمین گرمایی یکی از مناسب ترین انرژی ها در ایران است
سه‌شنبه 14 شهريور 1385  ساعت: 08:42

انرژی زمین گرمایی یکی از مناسب ترین انرژی ها در ایران است

انرژي زمين گرمايي با توجه به ظرفيت سنجي‌هاي صورت گرفته در ايران يكي از مناسب‌ترين انرژيهاي تجديدپذير قابل جايگزيني براي سوختهاي فسيلي در كشور است.
براساس مطالعات دفتر انرژي زمين گرمايي سازمان انرژيهاي نو ايران منطقه مشكين شهر بهترين نقطه براي استفاده از ظرفيت انرژي زمين گرمايي در كشور است به طوري كه مهمترين هدف اين دفتر، ساخت و راه‌اندازي نيروگاه زمين گرمايي به ظرفيت اسمي
۱۰۰مگاوات در اين منطقه است.
بررسي مطالعات موجود و برنامه‌ريزي براي نصب و راه‌اندازي نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر از سوي گروه نيروگاهي دفتر انرژي زمين گرمايي از سال
۷۴ آغاز شد.
فعاليت هاي اجرايي اين طرح در قالب فاز اكتشافي شامل مطالعات ژئوفيزيك، ژئوشيمي و زمين شناسي با همكاري مهندسان مشاور نيوزلندي(
KML)با هدف احداث نخستين نيروگاه زمين گرمايي در ايران از سال ۷۷شروع و با تعيين نقاط حفاريهاي اكتشافي مطالعه در فاز اكتشافي در سال ۷۸به پايان رسيد.
عمليات حفاري نخستين چاههاي اكتشافي زمين گرمايي اين طرح از سوي پيمانكار حفاري(شركت حفاري ايران)و با نظارت كارشناسان شركت نيوزلندي
SKM صورت گرفت.
بر اساس مطالعات گروه نيروگاهي دفتر انرژي زمين گرمايي، نخستين چاه اكتشافي زمين گرمايي مشكين شهر به صورت عمودي با عمق سه هزار و
۲۰۰متر و دمايي بالغ بر ۲۵۰درجه سانتيگراد حفر شده است.
چاه اكتشافي دوم به صورت انحرافي به عمق سه هزار و
۱۷۷متر حفر شد كه دماي انتهاي چاه ۱۴۰درجه سانتيگراد است و پس از آن چاه اكتشافي سوم به صورت انحرافي و به عمق دو هزار و ۲۶۵متر و با دماي ۲۱۱درجه سانتيگراد حفاري شد.
پس از پايان حفاري چاه هاي اكتشافي هم‌اكنون تجيهزات فلزي آزمايش چاه بر روي چاه اكتشافي اول نصب شده است و دفتر انرژي زمين گرمايي همراه با مشاور نيوزلندي در حال بهره‌برداري از اين چاه و نتايج به دست آمده در حال بررسي است.
توسعه كاربرد منابع انرژي زمين گرمايي به صورت غيرنيروگاهي در مناطق مستعد ايران نيز از اولويتهاي راهبردي گروه غير نيروگاهي اين دفتر در استفاده بيش از پيش از نيروي خفته در بطن زمين است.
فعاليت اين گروه بر طراحي و برنامه‌ريزي انواع كاربردهاي مستقيم از جريان سيال زمين گرمايي متمركز است به طوري كه گلخانه‌هاي زمين گرمايي، استخر شنا، ذوب برف در معابر، حوضچه‌هاي پرورش ماهي، گرمايش فضا و مصارف صنعتي از انواع اين كاربردها هستند.
يكي از مهمترين اهداف اين گروه اجراي پروژه‌هاي نمونه در نقاط مختلف براي بررسي اثرات اوليه اجراي چنين طرحهايي در كشور است.
همچنين اجراي پروژه پمپ حرارتي در شهر تبريز كه فازهاي اوليه آن نصب شده و به پايان رسيده و دوره آزمايشات مربوطه در حال انجام است از ديگر برنامه‌هاي در دست اجراي گروه غير نيروگاهي دفتر انرژي زمين گرمايي است.
گروه اكتشاف و ظرفيت سنجي دفتر انرژي زمين گرمايي نيز فعاليتهاي مشتمل بر ظرفيت سنجي و تحليل كاربردي مطالعات انجام شده در مناطق مختلف ايران و انجام فاز تكميلي اكتشافات ژئوفيزيك، ژئوشيمي و زمين شناسي مناطقي از ايران كه داراي ظرفيت مناسب هستند را برعهده دارد.
اين گروه در مشكين‌شهر بررسي و مطالعه نتايج حاصل از حفر چاههاي اكتشافي منطقه سبلان براي دستيابي به ظرفيت مخزن بازبيني در دست اجرا دارند.
توجه روزافزون متوليان امر انرژي به ضرورت بهره‌برداري از منابع انرژي هاي نو و احداث نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر گامهاي اساسي در توسعه منابع زمين گرمايي در كشور است.
اجراي پروژه‌هاي نمونه براي استفاده غير نيروگاهي و ايجاد دانش فني لازم براي اجراي طرحهاي فناوري و جايگزيني اين انرژي پاك، چشم‌انداز فردايي بدون آلاينده‌هاي زيست محيطي در بخش توليد انرژي را ترسيم مي‌كند

منبع: ایرنا
دفعات بازديد: 12455
تعداد بازديدكنندگان: 10433