نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندكتاب‌های درسی جغرافيا
يكشنبه 6 آبان 1397  ساعت: 13:22

كتاب‌هاي درسي جغرافيا

دوره ابتدايي

مطالعات اجتماعي سوممطالعات اجتماعي چهارم

کد کتاب: 18
دوره تحصيلي: دوره آموزش ابتداييپايه چهارم
سال تحصيلي: 98-97
فايل بخش هاي کتاب: 
PDF icon مقدمه 924.91 کيلوبايت
PDF icon بخش اول 12.32 مگابايت
PDF icon بخش دوم 1.53 مگابايت
فايل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعي 13.8 مگابايتمطالعات اجتماعي پنجم


کد کتاب: 24
دوره تحصيلي: دوره آموزش ابتداييپايه پنجم
سال تحصيلي: 98-97
فايل بخش هاي کتاب:
مقدمه 3.05 مگابايت
بخش اول 3.03 مگابايت
بخش دوم 4.6 مگابايت
بخش سوم 2.78 مگابايت
بخش چهارم 3.55 مگابايت
بخش پنجم 494.66 کيلوبايت
فايل کامل کتاب:
مطالعات اجتماعي پنجم دبستان 15.58 مگابايتمطالعات اجتماعي ششم

کد کتاب: 34/5
دوره تحصيلي: دوره آموزش ابتداييپايه ششم
سال تحصيلي: 98-97
 
فايل بخش هاي کتاب:
مقدمه 10.74 مگابايت
بخش اول 1.61 مگابايت
فايل کامل کتاب:
مطالعات اجتماعي 11.7 مگابايت


دوره متوسطه اول

مطالعات اجتماعي پايه هفتم

کد کتاب: 108
دوره تحصيلي: دوره اول آموزش متوسطهپايه هفتم
سال تحصيلي: 98-97
فايل بخش هاي کتاب: 
PDF icon مقدمه 863.08 کيلوبايت
PDF icon بخش اول 7.91 مگابايت
PDF icon بخش دوم 4.31 مگابايت
فايل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعي (مدني، جغرافيا، تاريخ) 12.05 مگابايت

مطالعات اجتماعي پايه هشتم

کد کتاب: 122
دوره تحصيلي: دوره اول آموزش متوسطهپايه هشتم
سال تحصيلي: 98-97
فايل بخش هاي کتاب: 
PDF icon مقدمه 613.64 کيلوبايت
PDF icon بخش اول 5.87 مگابايت
PDF icon بخش دوم 3.17 مگابايت
PDF icon بخش سوم 2.76 مگابايت
PDF icon بخش چهارم 4.69 مگابايت
PDF icon بخش پنجم 1.4 مگابايت
فايل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعي (مدني، تاريخ، جغرافيا) 15.84 مگابايتمطالعات اجتماعي پايه نهم

کد کتاب: 138
دوره تحصيلي: دوره اول آموزش متوسطهپايه نهم
سال تحصيلي: 98-97
فايل بخش هاي کتاب: 
PDF icon مقدمه 534.45 کيلوبايت
PDF icon بخش اول 4.7 مگابايت
PDF icon بخش دوم 3.4 مگابايت
PDF icon بخش سوم 3.16 مگابايت
PDF icon کاربرگ 960.52 کيلوبايت
فايل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعي 10.88 مگابايت
دوره متوسطه دوم 


جغرافياي ايران

کد کتاب: 110218
دوره تحصيلي: 
دوره دوم آموزش متوسطهفني حرفه ايدروس مشترك فني و حرفه ايپايه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظريرياضي فيزيکپايه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظريعلوم انسانيپايه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظريعلوم تجربيپايه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظريعلوم و معارف اسلاميپايه دهم
سال تحصيلي: 98-97
فايل بخش هاي کتاب: 
PDF icon مقدمه 646.15 کيلوبايت
PDF icon بخش اول 1.24 مگابايت
PDF icon بخش دوم 2.79 مگابايت
PDF icon بخش سوم 2.82 مگابايت
فايل کامل کتاب:
PDF icon جغرافياي ايران 5.79 مگابايتجغرافيا(2)

کد کتاب: 111218
دوره تحصيلي: 
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظريعلوم انسانيپايه يازدهم
سال تحصيلي: 98-97
فايل بخش هاي کتاب: 
بخش اول 3.48 مگابايت
بخش دوم 6.48 مگابايت
بخش سوم 4.55 مگابايت
بخش چهارم 3.4 مگابايت
فايل کامل کتاب:
جغرافيا 2 14.56 مگابايت

جغرافيا3(کاربردي)

کد کتاب: 112218
دوره تحصيلي: دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظريعلوم انسانيپايه دوازدهم
سال تحصيلي: 97-98
فايل بخش هاي کتاب: 
ضميمهحجم
مقدمه 669.92 کيلوبايت
بخش اول 3.15 مگابايت
بخش دوم 3.49 مگابايت
بخش سوم 2.66 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
ضميمهحجم
جغرافيا3(کاربردي) 8.14 مگابايتدفعات بازديد: 18122
تعداد بازديدكنندگان: 15058