نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندخاک و رسوبگذاری در قاره ها
چهارشنبه 15 شهريور 1385  ساعت: 10:17

خاک و رسوب گذاري قاره ها 

منبع: http://daneshnameh.roshd.ir

فهرست مطالب

ديد کلي

عوامل موثر در تشکيل خاک

        .       سنگ‌هاي اوليه يا سنگ مادر 

        .       ارگانيسم 

        .        زمان

        .       آب و هوا

        .      توپوگرافي محل تشکيل خاک

مواد تشکيل دهنده خاک‌ها

        .      مواد سخت 

        .      موجودات زنده در خاک‌ها 

        .      آب موجود در خاک‌ها

        .      هواي موجود در خاک

تقسيم‌بندي خاک‌ها از لحاظ سنگ‌هاي تشکيل دهنده

        .      خاک رسي

        .      خاک‌هاي سيلتي

        .      خاک‌هاي ماسه‌اي

        .      خاک‌هاي اسکلتي

نيم‌رخ عمومي خاک‌ها

        .        افق  A   

        .        افق  B

        .        افق C

سوبگذاري در قاره‌ها

       .         مناطق کوهپايه‌اي

       .         محيطهاي بادي

       .         محيطهاي رودخانه‌اي و جويبارها

       .        رسوبگذاري بوسيله يخچالهاي طبيعي

       .        رسوبگذاري در درياچه‌ها

       .        رسوبگذاري بوسيله آبهاي زير‌زميني

       .        رسوبگذاري در محيطهاي حد واسط

       .        رسوبگذاري در محيط‌هاي کرانه‌اي

       .        رسوبگذاري در محيطهاي کولابي 

                                .      رسوبات آواري

                                .      کربنات‌ها

                                .      رسوبات تبخيري

                                .      رسوبات زيستي

       .        رسوبگذاري در دلتاها

       .        رسوبگذاري در محيط هاي دريايي

       .        رسوبگذاري مواد آواري

       .        رسوبگذاري مواد غير آواري

                             .        رسوبگذاري شيميايي

                             .        رسوبگذاري زيستي

       .        رسوبگذاري تبخيري

 دريافت فايل PDF  حجم:61KB 

دفعات بازديد: 6699
تعداد بازديدكنندگان: 6061