نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندفرسایش
دوشنبه 20 آذر 1385  ساعت: 14:19

فرسايش

منبع http://daneshnameh.roshd.ir

فهرست مطالب

نحوه شکل گيري فرآيند فرسايش

عوامل مؤثر در فرسايش

عوارض سطحي ايجاد شده توسط فرسايش

فرسايش در گذشته

شکلهاي مختلف فرسايش

       .           فرسايش ارتفاعات 

           .       فرسايش نواحي شيب‌دار

           .       فرسايش سطح زمين توسط باد

انواع هوازدگي

          .       هوازدگي مکانيکي

                هوازدگي شيميايي

سرعت هوازدگي

هوازدگي و نهشته‌هاي معدني

          .      بوکسيت

               نهشته‌هاي مس و نقره

انواع تخريب شيميايي

         .       انحلال در آب

         .       انحلال در اسيدها

         .       اکسيداسيون

         .       هيدروليز

         .       آبگيري (هيدراتاسيون)

         .       هوازدگي کروي

عوامل موثر در هوازدگي مکانيکي

        .        يخبندان

        .        برداشته شدن بار فوقاني

        .        انبساط حرارتي

        .        فعاليت موجودات زنده

        .        نقش زمان در هوازدگي مکانيکي

دريافت فايل PDF  حجم:96 KB 

دفعات بازديد: 10104
تعداد بازديدكنندگان: 8511