نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانند 
 
 
 
تغيير جزئي كتاب درسي جغرافياي پيش دانشگاهي
تاريخ: دوشنبه 7 مهر 1393  ساعت: 14:31

باسمه تعالي

پيشرفت علم وتكنولو ژي و نياز به آموزش مهارت هاي جديد به دانش آموران سبب شده كتاب هاي

درسي در يك دوره زماني  مشخص بازنگري ويا بازنويسي شود.

در همين راستا وبر اساس نظر سنجي انجام شده از دبيران جغرافيا ،نتايج اعتبار بخشي كتاب و نظرات  ارسالي از دبيران جغرافياي استان ها جهت نيل به اهداف زير  ، گروه جغرافياي دفتر برنامه ريزي وتاليف كتاب هاي درسي اقدام به بازنگري وتجديد نظر كتاب جغرافياي سال چهارم نموده است.

اين موارد به شرح زير است :

1-رعايت بيشتر توالي منطقي مفاهيم

2-به روز رساني مطالب و پاسخ به نيازهاي جديد

3-ايجاد تناسب بيشتر بين محتوا واهداف فصل هاي مورد نياز

4-استفاده بيشتر از مثال ها ، اشكال ونقشه ها جهت فهم بهتر مطالب

همچنين از دبيران گرامي انتظار مي رود قبل از تدريس كتاب  ، اصلاحات زير  را اعمال نمايند .

1.صفحه 5 شكل 3 در شاخه هاي جغرافياي انساني محل جغرافياي شهري با مطالعات شهري ،

معماري و شهرسازي (رشته علمي مرتبط) جابجا گردد.

2.صفحه 70 پاورقي كتاب عبارت كامل بدين ترتيب است.

Statistical package for social science

3-صفحه 84 خط سوم كلمه مي چرخد به مي چرخيد تغيير يابد.(ماهواره اميد)

 

4.صفحه 90 عنوان فرآيند كار در سيستم اطلاعات جغرافيايي در چرخه كار سيستم اطلاعات

جغرافيايي تغييرات بدين گونه اعمال شود.

مرحله اول:داده ها از محيط جمع آوري مي شود صحيح است و مراحل بعدي به ترتيب تغيير يابد (5مرحله)

وابتداي صفحه 91 كلمه "مرحله 5 "حذف گردد.

ضمنا همكاران محترم مي توانند نظر اصلاحي خود را در باره مطالب  اضافه شده اين كتاب از طريق پيام نگار به آدرس دفتر تاليف  ارسال نمايند .

 

موفق باشيد

گروه درسي جغرافياي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي

بازگشت به ليست اخبار