نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي ماننداثر بخشی آموزش های زیست محیطی
يكشنبه 22 آبان 1390  ساعت: 09:16

دکتر زهرا ارزجانی

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

دکتر شوکت مقیمی

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

 

چکیده:

 

دانش زیست محیطی گرچه از علوم طبیعی محسوب می شود ولی کار آمدی آن تامین سلامت و شادابی آن صبغه ی علوم انسانی و بعد دینی و اخلاقی است.ارتباط نزدیکی بین رفتار انسان و نظام آفرینش وجود دارد و اعمال،اخلاق،اعتقادات و اندیشه های انسان در محیط زیست موثر است.به محیط زیست باید نگاه دوسنانه داشت و زمانی چینن نگاهی میسر خواهد بود که انسان خود متعادل باشد و از محیط بهره برداری درستی بنماید.به همین جهت باید انسان خود و محیط زیستش را درست بشناسد تا بتواند از بخوبی بهره برداری کند و لطمه ای به آن وارد ننماید.امروزه به اثبات رسیده است که آموزش های  محیط زیست فعلی کارایی چندان نداشته برای اینکه آموزشها اثر بخش باشند باید تغییر نگرش نسبت به انسان و محیط ایجاد شود برای  اثر بخشی زیست محیطی ابتدا نقشه و راهنمای برنامه ی کلی آموزش برای اقشار مختلف مردم که بصورت رسمی و غیر رسمی تهیه و تدوین شود و در آن رویکرد و نگرش ،اهداف برنامه های آموزشی ،وظایف یاد گیرندگان و آموزش دهنده ها و محیط یادگیری وسایل آموزشی مشخص گردد. آموزش محیط زیست نه بصورت مجرد بلکه بعنوان چتری که روی سایر دروس گسترده شده در آید و به اشکال گوناگون درقالب داستان و شعر و فیلم،... مطرح گردد  باید بعد اخلاقی و ارزشی و مهارتی در کنار بعد دانشی نیز پر رنگ شود تا علاوه بر شناخت محیط افراد نسبت به حفظ و نگهداری آن احساس مسئولیت نمایند و آن را میراث مشترک همه ی انسانها بدانند که برای رسیدن به توسعه ی پایدار و جامعه سالم باید آن را حفظ کند و به نسل آینده تحویل دهد.                                      

 

 

واژگان کلیدی: اثر بخشی، آموزش محیط زیست،بعد اخلاقی و مهارتی،برنامه درسی

دفعات بازديد: 4507
تعداد بازديدكنندگان: 4352