نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندنمونه ای از کار های عملی برای جغرافیای دوره متوسطه
سه‌شنبه 21 شهريور 1385  ساعت: 07:58

نمونه ای از کار های عملی برای جغرافیای دوره متوسطه

دکتر مهدی چوبینه

نمونه ای از کار های عملی برای جغرافیای دور

1.تهیه یک مقاله علمی در مورد یکی از مکان های دیدنی ایران
2.تهیه نقشه ای از جمعیت ایران
3.تهیه نقشه تقسیمات سیاسی ایران
4.تهیه نقشه طبقه بندی آب و هوای ایران
5.تهیه نقشه پهنه بندی خاک های ایران
6.تهیه نقشه پراکندگی گیاهان ایران
7.تهیه نقشه پراکندگیشهر های ایران
8.تهیه نقشه قطب های صنعتی ایران
9.تهیه نقشه پراکندگی انواع کشت
10.   تهیه آلبومی از تصاویر نقاط دیدنی ایران

نمونه ای از کار های عملی برای جغرافیای نزدیک

1. تعیین نسبت محلهبه کل شهر
2. شناسایی ابنیه قدیمی در محله شناسایی ابنیه قدیمی در محله
3. شناسایی گونه های گیاهی در محلهشناسایی گونه های گیاهی در محله
4. تهیه نقشه پراکنئگی مساجد محلهتهیه نقشه پراکنئگی مساجد محله
5. تهیه نقشه پراکندگی درمانگاه های محلهتهیه نقشه پراکندگی درمانگاه های محله
6. تهیه نقشه پراکندگی مراکز خدماتی در محلهتهیه نقشه پراکندگی مراکز خدماتی در محله
7. تهیه نقشه پراکندگی نقاط استراحتگاهی محله تهیه نقشه پراکندگی نقاط استراحتگاهی محله
8.تهیه نقشه مسیر های پر ترافیک محلهتهیه نقشه مسیر های پر ترافیک محله
9.تهیه نقشه پراکندگی نقاط ایمن پناهگاهی در مواقع مخاطرات طبیعیتهیه نقشه پراکندگی نقاط ایمن پناهگاهی در مواقع مخاطرات طبیعی
10.تهیه لیست عجایب در محله تهیه لیست عجایب در محله
11. شماره و نمایش مغازه های کم در آمد در محله شماره و نمایش مغازه های کم در آمد در محله
12.< شماره و نمایش مغازه های پر در آمد در محله شماره و نمایش مغازه های پر در آمد در محله
13.   تهیه ادارات دولتی در محله
14. تهیه نقشه پیشنهادی ادرات برای خدمات بهتر در محلهتهیه نقشه پیشنهادی ادرات برای خدمات بهتر در محله
15. تهیه آلبوم عکس از محلهتهیه آلبوم عکس از محله
دفعات بازديد: 8911
تعداد بازديدكنندگان: 7969