نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندكتاب‌های درسی جغرافيا
يكشنبه 10 دي 1396  ساعت: 12:27
 

كتاب‌های درسی جغرافيا

دوره ابتدايی
تعليمات اجتماعی سومتعليمات اجتماعی چهارم

کد کتاب: 18
سال تحصیلی: 92-93

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 207.47 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1009.21 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 266.77 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 3.47 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 638.33 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 811.51 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 195.22 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 199.59 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 512.88 کیلوبایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon تعلیمات اجتماعی 7.67 مگابایتمطالعات اجتماعی


کد کتاب: 24
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.29 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.13 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.78 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.83 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 3.56 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 556.59 کیلوبایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon مطالعات اجتماعی 15.73 مگابایتمطالعات اجتماعی

کد کتاب: 34/5
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 10.74 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.61 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon مطالعات اجتماعی 11.7 مگابایت
دوره راهنمايی

مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافيا، تاريخ)

کد کتاب: 108
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 863.08 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 7.91 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.31 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) 12.05 مگابایت
مطالعات اجتماعی (مدنی، تاريخ، جغرافيا)

کد کتاب: 122
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 613.64 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 5.87 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.17 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.76 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 4.69 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.4 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ، جغرافیا) 15.84 مگابایت
متوسطه و پيش دانشگاهی


جغرافيای ايران

کد کتاب: 110218
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 646.15 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.79 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.82 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon جغرافیای ایران 5.79 مگابایتجغرافيا(2)

کد کتاب: 111218
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 741.61 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 2.62 مگابایت
PDF icon بخش دوم 5.89 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.04 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.83 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon جغرافیا(2) 13.71 مگابایت

جغرافيا

کد کتاب: 297/2
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 103.75 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 929.62 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 663.23 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.11 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.54 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.06 مگابایت
PDF icon بخش ششم 732.67 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 876.77 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 673.31 کیلوبایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon جغرافیا 3.91 مگابایت


دفعات بازديد: 16879
تعداد بازديدكنندگان: 14026