نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندآيا «گاليله» جايگزين مناسبی برای GPS خواهد بود؟
شنبه 10 تير 1385  ساعت: 15:09

اروپا در حال طراحی و استقرار ماهواره‌ مسیریاب اختصاصی خود موسوم به «گالیله» (Galileo) است كه در واقع مشابه ماهواره آمریكایی «جی‌پی‌اس» است.

به گزارش ایسنا، این سیستم كه تا چهار سال دیگر فعالخواهد شد، به 30 ماهواره مجهز است كه با تشكیل شبكه‌ای فضایی، دقیق‌تر از مشابهآمریكایی خود عمل خواهد كرد.‌

گالیله بر اساس برنامه تعیین شده، تاپایان سال 2010 میلادی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

قبل از آغازبهره‌بردارى كارشناسان اروپایى با انجام آزمایش‌های تكنیكی مختلف ضریب دقت واشكالات احتمالی ماهواره را بررسى مى‌كنند.

كارشناسان مركز هوا وفضاپیمایی آلمان به همراه مینى‌بوس حاوى تجهیزاتشان در سفری 10 روزه به دور آلماناثر سیگنال‌های ماهواره‌یی مانند فرستنده‌های رادیویی یا تلویزیونی و یا رادار برروی گیرنده‌های مسیریاب گالیه را بررسی مى‌كنند.

این گروه باید مشخص‌كند سایر سیگنال‌هاى ماهواره‌اى تا چه اندازه كارآیى گالیله را تحت‌تأثیر قرارخواهد داد.

مینى‌بوس آبى گروه پر از تجهیزات الكترونى است كه اطلاعاتمورد نیاز را در اختیارشان قرار مى‌دهد. بر روى سقف دو آنتن نصب شده است.

الكساندر اشتاینگاس و همكارانش از مركز هوا و فضاپیمایى آلمان پروژه رادنبال مى‌كنند.

او مى‌گوید: گالیله مجهزتر از سیستم جى‌پى‌اس است كهدر این سال‌ها ساخته شده، ما دقیق‌تر هستیم. هر دو سیستم به طور عمده و اساسى قدرتبالایى دارند.

این ماهواره‌ها ویژه شهرها هستند، در مكان‌هایى كهحضور ساختمان‌ها موجب اختلال در دریافت سیگنال مى‌شود فعالند؛ اما ما سرویس حفاظتىهم ارائه مى‌كنیم كه مى‌توانند در موارد امنیتى مورد استفاده قرار بگیرند؛ یعنىاینكه گالیله مانند سیستم امروزى جى‌پى‌ا‌س رایگان نخواهد بود.

شركت‌هاى خدماتى پولى خواهند بود. گذشته از این نكته، در حال حاضر مشكل این جاست كهماهواره‌هایى مانند ماهواره‌هاى تلویزیونى و رادیویى و یا حتى موتور لوكوموتیو وجرثقیل، دریافت سیگنال‌هاى ماهواره‌ را مختل مى‌كنند.

به گزارشایسنا، اشتینگاس مى‌گوید: مساله‌اى كه دقت مكان‌یابى را تحت تأثیر قرار مى‌دهداحتمالا تا محدود‌ه‌اى به شعاع 10 متر دقت گیرنده‌ها به هم مى‌ریزد. در بدترین حالتمى‌توانند موجب شوند كه گیرنده به طور كامل از كار بیافتد و هیچ مكانى را نشانندهد.

اختلال در ارسال سیگنا‌ل به ارزیابى نادرست موقعیت توسطماهواره‌ى گالیله ‌منجر خواهد شد. اشتباهى كه مى‌تواند به قیمت جان انسانها تمام شود.

اشتاینگاس مى‌گوید: به سیستم فرود هواپیما فكر كنید، دقت بالاهنگام مه‌، زمانى كه تنها به دستگاه مسیریاب باید اطمینان كرد. جایى كه كوچكتریناشتباه احتمالى باید به سرعت هشدار داده شود تا بتوان به موقع فرود یا پرواز را لغوكرد.

در مقایسه با سیستم امریكایى جى‌پى‌اس ماهواره اروپایى گالیلهباید در مورد مسیرهاى كشتیرانى نیز با دقت بیشترى عمل كند.

مدیرپروژه، الكساندرا اشتاینگاس اضافه مى‌كند: مثلا لنگرگیرى اتومات در تعمیرگاه‌هاىكشتى و یا بنادر، این جا جان انسانها در میان است‌، جایى كه مسئله واقعا حفظ امنیتكامل در پهلو گیرى و لنگر اندازى كشتى است.

كریستین وبر یكى دیگر ازكارشناسان گروه است كه روى صندلى مینى‌بوس نشسته و روبرویش قفسه‌اى پر از وسایلالكترونیكى است.

روى همه دستگاه‌ها، كامپیوترى است كه وبر تمام مدتصفحه مانیتورش را زیر نظر دارد.

وبر در مورد این پروژه 10 روزهمى‌گوید: در حال حاضر چیز زیادى دیده نمى‌شود. من الان باندها را وصل مى‌كنم.

باندبالا، چیزى معلوم نیست. طیف باید به حالت نرمال كامل مسطح باشد. تا قسمتى، نمودارهاناهموار هستند گاه نیز قله‌هاى تیزى دارند. اینها دقیقا اختلالاتى هستند كه مامى‌خواستیم ببینیم.

به گزارش ایسنا، در ضمن حركت در بندر هامبورگ،وبر اطلاعات را بایگانى مى‌كند. در هر ثانیه تقریب یك سى‌دى پر مى‌شود. بررسى وسنجش اطلاعات در مركز اطلاعاتى در ابرفافن‌هوفن انجام خواهد شد.

آنجاكارشناسان به بررسى جزئیات مى‌پردازند تا مشخص شود چه نوعى از سیگنالها موجب اختلالمى‌شوند و چگونه روى گیرنده‌هاى ماهواره‌اى اثر مى‌كنند. شناسایى نوع اختلال رفع آنرا مقدور مى‌سازد.

گیرنده‌ها باید مجهزتر شوند. هدف آن است كه گیرندههنگام اختلال هشدار دریافت كند، هشدارى كه گیرنده را مطلع كند در این لحظه نباید بهدستگاه اطمینان كند. رفع اختلال در مسیرهاى هوایى و كشتیرانى مهمترین قسمت است.

دویچوله در ادامه این گزارش به نقل از الكساندرا اشتاینگاس آوردهاست: این اختلالات در مورد مسیرهاى زمینى هم مخرب هستند: در این مورد هم مخرب هستنداما كمتر خطرناكند‌، اگر شما یكبار اشتباه بپیچید، خیلى بد نیست. اما اگر ایناختلال كشتى ملكه مارى دوم (بزرگترین كشتى مسافربرى دنیا كه چندى پیش در هامبورگلنگر انداخته بود) را با آن عظمتش یكبار به دیواره بند هامبورگ بكوبد آنوقت شوخی‌بردار نیست.


منبع: پایگاه ملی داده‌های علوم زمین

دفعات بازديد: 4443
تعداد بازديدكنندگان: 4183